Visie en missie

De club

Koninklijke Stormvogels Haasrode is het resultaat van het samengaan in 1992 van Stormvogels Blanden (opgericht in 1934) en VC Haasrode Sport (opgericht in 1958). Deze fusieclub heeft een stevige verankering in het dorpsleven van Haasrode en Blanden. In een recentere geschiedenis (2011) werd Stormvogels Haasrode gevraagd door OHL om hun satellietclub Sporting OHL (bestaande uit 100% jeugdspelers OHL) over te nemen. 

​KSHaasrode wil binnen Oud-Heverlee een belangrijke maatschappelijke positie innemen en de sociale cohesie binnen de dorpsgemeenschap bevorderen. Dit door jong en oud, op en naast het veld, samen te brengen in een sportief kader en een sfeer van respect voor elkaar, sportiviteit en diversiteit. Het aanbod van de club situeert zich binnen de voetbalsport en alle nevenactiviteiten (jeugdtornooien, voetbalstages, Feesten, happenings, enz). De nevenactiviteiten versterken het familiale karakter van onze club. Uiteraard staat fair-play centraal en is er onze club geen plaats voor racisme noch discriminatie.

​KSHaasrode is een club waar de jeugdwerking centraal staat. Dit betekent aandacht voor een kwalitatieve jeugdopleiding, met eigen jeugd op regionaal en provinciaal niveau. KSHaasrode wil aantrekkelijke sportfaciliteiten aan de jeugd uit de regio aanbieden, gebaseerd op een hoogstaande, gestructureerde jeugdopleiding. Dit moet zich uiten in het doorstromen van een significant deel van onze eigen jeugd naar het eerste elftal.

​Daarenboven wil KSHaasrode een financieel gezonde club zijn, een club waar de financiële investeringen goed overwogen worden. Er wordt een afzonderlijke opvolging en rapportering gemaakt voor de jeugdwerking en de seniorenwerking.

​Voor onze eerste ploeg ambiëren wij een positie in de hoogste regionen van het provinciale voetbal. Tevens hebben we de ambitie om meisjesvoetbal uit te bouwen.

​Wij willen als club een transparant beleid voeren waarbij open communicatie een belangrijke rol speelt. De club hecht veel belang aan haar stakeholders: onze (jeugd) voetballers, de ouders, het gemeentebestuur Oud-Heverlee, onze supporters, de lokale middenstand. Daarenboven hechten wij ook veel belang aan een goede verstandhouding met OHL. En dit op sportief vlak: samenwerking op gebied van de jeugd, en ook op bestuurlijk vlak: wij onderhouden goede contacten met het bestuur van OHL. 

​Ook onze sponsors spelen een belangrijke rol in het goed functioneren van de club, zij vormen een belangrijk deel van onze financiële inkomsten. Wij streven naar langdurige relaties met onze hoofdsponsors en onze leveranciers waarbij zij regelmatig betrokken worden bij de werking van onze club en ook op communicatief vlak niet uit het oog verloren worden. 

​Momenteel hebben wij 24 teams waarvan 20 jeugd (jongens en meisjes) die op een enthousiaste, gezonde en sportieve manier hun sport beoefenen.

Jeugdopleiding en doorstroming

​Onze jeugd is het fundament van de club en dus is een kwalitatieve jeugdopleiding cruciaal. De spelers staan daarbij centraal, dit betekent dat aan iedereen maximale training- en speelgelegenheid gegeven wordt, rekening houdend met de omstandigheden (klimaat, beschikbaarheid van de velden, aantal spelers per ploeg, enz). Daarbij laten wij onze jeugdploegen maximaal trainen en spelen op ons kunstgrasveld (Terrein 2). Niet alleen is dit veel aangenamer om te spelen in de winter maar het bevordert de technische vaardigheden en de nauwkeurigheid van de uitgevoerde acties van onze jeugdspelers. In onze club is iedereen die gemotiveerd is om te voetballen gelijk. Bij een eventuele aannamestop van leden in een team zal de selectie gebeuren op basis van chronologie van aanmelding en niet op basis van voetbalkwaliteit of andere criteria. Wij streven naar gelijke hoeveelheid speelminuten voor de jeugdspelers tot en met U13, ongeacht hun spelniveau.

​Het lidgeld wordt bewust zo laag mogelijk gehouden om iedere jongere de kans te geven om in onze club te kunnen voetballen. Indien de financiële situatie van de ouders van een potentiele speler een hinderpaal zou betekenen, dan worden uitzonderingen op het lidgeld besproken en toegestaan.

​Wij erkennen het belang van goed opgeleide trainers, daartoe stimuleert het Bestuur de opleiding en bijscholing van onze trainers financieel. Door het inzetten van ervaren en/of gediplomeerde trainers kunnen wij de spelers een zo ruim mogelijke technische en tactische vorming te garanderen. Uiteraard is deze vorming aangepast aan de leeftijd van onze jeugdspelers. De trainingsdoelstellingen per leeftijdscategorie worden vastgelegd in het voetbalopleidingsplan.

Om de doorstroming van onze jeugdspelers naar het eerste elftal te bevorderen en te gemakkelijker te maken werd er in 2014 een ploeg opgericht in 4e Provinciale. Deze ploeg wordt uitsluitend bevolkt door eigen jeugdspelers. De ambitie op dit vlak is heel duidelijk: binnen de 3 jaar moet twee derde van ons eerste elftal uit eigen jeugdspelers bestaan.

Omdat niet elke jeugdspeler over de mogelijkheden beschikt om een plaats op te eisen in het eerste elftal of in onze B-ploeg, hebben wij ook 2 reserveploegen. De leden van deze reserve-elftallen worden bij het clubgebeuren betrokken. Dit uit zich, onder meer, in het opnemen van een verantwoordelijkheid als jeugdtrainer, het organiseren van bepaalde activiteiten (bv Het Interbedrijventornooi), scheidsrechter voor de jeugdmatchen., enz.